Thi Công

Dưới đây là một số công trình tiêu biểu mà xưởng đồ gỗ Văn Hà đã thi công mời mọi người tham khảo. Trong lịch sử, chúng tôi đã thi công hàng trăm công trình kể từ khi thợ đi bộ đến làm thuê tại nhà cho đến nay.